Du er her:

jobb med miljøsak

Aktivitetstilskudd 2021

Planlegger dere et arrangement, en tur eller har dere lyst til å lære mer om en ny sak i laget deres, men mangler penger? Da kan aktivitetstilskudd være noe for dere!

Hvem kan søke?

Aktivitetstilskudd deles ut til lokal- og fylkeslag i Naturvernforbundet, og eventuelle grupper eller utvalg nedsatt av Naturvernforbundet.

Hva kan vi søke midler til?

Målet med aktivitetstilskudd er økt aktivitet i lagene i Naturvernforbundet.

Vi oppfordrer til aktiviteter som bidrar til:

 • flere medlemmer
 • flere aktive i lokallaget  - gjerne grupper som ikke er representert i lokallaget i dag
 • kunnskap om nye fagområder

En del av midlene får vi av eksterne bidragsytere, og disse temaene kan du lese mer om ved å trykke på lenkene under. Her finner du forslag til hva du kan gjøre innenfor hvert tema, og hvem i sekretariatet du kan kontakte hvis du trenger hjelp til søknad eller planlegging av arbeidet deres.

I 2020 ga vi støtte til aktiviteter innen disse feltene.

 • Plast og marin forsøpling
 • Møteplasser om klimarettferdighet og klimasøksmål
 • Fiksefester og ombruksarrangementer 
 • Naturgledearrangementer
 • Oppdrett og villaks
 • Rovdyr
 • Dugnad mot fremmede arter
 • Sett fokus på arter trua av klimaendringer
 • Fuglekassesnekring
 • Naturen som inkluderingsarena

Opplysninger for 2021 kommer i januar.

Vi har også aktivitetstilskudd som ikke er knyttet opp til spesifikke fagfelt, og dere behøver ikke å spesifisere hvilket fagfelt dere søker om hvis dere er i tvil. Ikke nøl med å ta kontakt med fagrådgivere eller ansvarlig for aktivitetstilskudd Ane Norgård Brohaug på ane@naturvernforbundet.no hvis dere trenger hjelp til å utarbeide søknad og prosjekt.

Smittevern og arrangementer i 2021

På grunn av Covid-19 må alle arrangører planlegge for godt smittevern. Det er utarbeidet egne retningslinjer for dette – sett dere godt inn i disse, og ikke nøl med å ta kontakt for å drøfte hvordan deres arrangement kan gjennomføres på best mulig måte.

Her kan du lese Naturvernforbundets retningslinjer for smittevern.

Hold dere også oppdatert på både nasjonale og kommunale råd og restriksjoner.

Vi oppfordrer til å legge til rette for digital deltakelse på møter, foredrag og lignende, slik at flest mulig kan delta.

Hvor mye kan vi søke om?

Som hovedregel tildeler vi 2000 – 8000 kroner for mindre arrangementer og 10 000 - 30 000 kroner på større arrangementer eller prosjekter.

På marin forsøpling vil vi også kunne dele ut tilsagn til prosjekter over 100 000 kroner. For slike prosjekter oppfordrer vi til å ta kontakt med Ellen Sandvik Mikkelsen på esm@naturvernforbundet.no i forkant.

Midlene blir overført når tiltakene er gjennomført og rapport er levert.

Hvordan søke?

Bruk dette søknadsskjemaet:
Søknadsskjema ligger her (word-dokument)!

Aktivitetstilskuddet deles ut fortløpende, men dere må påregne noe saksbehandlingstid. Send søknaden så fort dere har planlagt aktiviteten!

Søknaden sendes på e-post til ane@naturvernforbundet.no.