Du er her:

jobb med miljøsak

Aktivitetstilskudd 2022

Planlegger dere et arrangement, en tur eller har dere lyst til å lære mer om en ny sak i laget deres, men mangler penger? Da kan aktivitetstilskudd være noe for dere!

Hvem kan søke?

Aktivitetstilskudd deles ut til lokal- og fylkeslag i Naturvernforbundet, og eventuelle grupper eller utvalg nedsatt av Naturvernforbundet.

Hva kan vi søke midler til?

Målet med aktivitetstilskudd er økt aktivitet i lagene i Naturvernforbundet.

Vi oppfordrer til aktiviteter som bidrar til:

  • flere medlemmer
  • flere aktive i lokallaget  - gjerne grupper som ikke er representert i lokallaget i dag
  • kunnskap om nye fagområder

En del av midlene får vi av eksterne bidragsytere, og disse temaene kan du lese mer om ved å trykke på lenkene under. Her finner du forslag til hva du kan gjøre innenfor hvert tema, og hvem i sekretariatet du kan kontakte hvis du trenger hjelp til søknad eller planlegging av arbeidet deres.

I 2022 gir vi støtte til aktiviteter innen disse feltene:

Vi har også aktivitetstilskudd som ikke er knyttet opp til spesifikke fagfelt, og dere behøver ikke å spesifisere hvilket fagfelt dere søker om hvis dere er i tvil. Ikke nøl med å ta kontakt med fagrådgivere eller ansvarlig for aktivitetstilskudd Ane Norgård Brohaug på ane@naturvernforbundet.no hvis dere trenger hjelp til å utarbeide søknad og prosjekt.

Hvor mye kan vi søke om?

Som hovedregel tildeler vi 2000 – 8000 kroner for mindre arrangementer og 10 000 - 30 000 kroner på større arrangementer eller prosjekter.

På marin forsøpling vil vi også kunne dele ut tilsagn til prosjekter over 100 000 kroner. For slike prosjekter oppfordrer vi til å ta kontakt med fagrådgiver Per-Erik Schulze på pes@naturvernforbundet i forkant.

Midlene blir overført når tiltakene er gjennomført og rapport er levert.

Hvordan søke?

Bruk dette søknadsskjemaet:
Søknadsskjema ligger her (word-dokument)!

Send søknaden så fort dere har planlagt aktiviteten! I 2022 er søknadsfristene:

1. april
1. juni
1. september
1. november - restmidler

Det er også mulig med behandling av søknader mellom fristene. 

 

Søknaden sendes på e-post til ane@naturvernforbundet.no