Du er her:

Nyheter

Oppdatering av lag i Brønnøysundregisteret

Mange av Naturvernforbundets fylkes- og lokallag har eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret og står oppført i Frivillighetsregisteret. Nye regler gjør at alle lag som ønsker å motta momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Facebook-innsamling

Innsamling på Facebook

Har du lyst til å bidra til at Naturvernforbundet får større gjennomslagskraft for sine saker? Ved å opprette en innsamling for Naturvernforbundet på Facebook kan du oppfordre dine venner og bekjente til å gi oss et bidrag.

Aktiv - jobb med din miljøsak

Aktivitetstilskudd 2020

Naturvernforbundet har søkt prosjektmidler innenfor en rekke områder hvor en del av midlene også kan deles ut til aktiviteter i fylkes- og lokallag.

Vil du vite mer om andelslandbruk?

Naturvernforbundet I Vestfold har drevet aktivt med andelslandsbruk siden 2012, og ønsker nå komme i kontakt med andre som ønsker delta i videre utvikling og administrering av andelslandbruk.

Naturutstillinga på SMAK-festival

Vil du låne Naturvernforbundets naturutstilling?

Skal du ha aktivitetsdag eller stand på torget? Ynskjer du eit godt trekkplaster som fungerer like godt på barn som på vaksne? Vil du ha ein enkel måte å starte samtalen på? Då kan du låne vår populære "ta-og-føle-på"-utstilling.

Aktiv - større og sterkere organisasjon

Søker dere hjelp fra frivillige?

På www.frivillig.no kan ditt lokallag registre oppdrag eller oppgaver dere trenger hjelp til. Nettsiden ble lansert 3. desember av Frivillighet Norge og er gratis å bruke. Målet er å gjøre det lettere for folk som ønsker å bidra med frivillig innsats finne frem til foreninger og lag som har behov for hjelp.

Aktiv - jussbuss

Juss - Buss tar nå saker innenfor miljørett

Juss-Buss er et gratis rettshjelptiltak drevet av studenter. De har nå startet en egen miljørettsgruppe, med mål om å behandle saker hvor miljøets interesser er truet. Tilbudet har fokus på de prinsipielle sakene og behandler ikke rene nabotvister.