Du er her:

Naturvernforbundets etiske utvalg

Naturvernforbundets etiske utvalg er oppnevnt av landsstyret. De skal behandle varsler i tråd med retningslinjene for håndtering av varslingssaker og Naturvernforbundets etiske retningslinjer. Formålet er å sikre en klar og ryddig håndtering.

Naturvernforbundets etiske retningslinjer gjelder for ansatte, tillitsvalgte, og andre som opptrer i en situasjon hvor man må regne med å bli betraktet som representant for organisasjonen. Dersom man opplever eller får kjennskap til seksuelle overgrep, grenseoverskridende seksuell atferd, trakassering, korrupsjon eller andre brudd på de etiske retningslinjene, skal etisk utvalg varsles.

Naturvernforbundets etiske utvalg består Tone Skau Jonassen (leder), Bernt Bull, Steinar Nygard, Solveig Skaugvoll Foss, Randi Alsos (i permisjon) med Sahar Azari fra sekretariatet som sekretær. Utvalget kan kontaktes kontaktes på epost:

etiskutvalg@naturvernforbundet.no

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.04.2022