Du er her:

Retningslinjer for smitteforebyggende tiltak ved aktiviteter i Naturvernforbundet

Oppdatert per 6. november 2020

Naturvernforbundet skal ta vår del av ansvaret for å redusere smittespredning i forbindelse med covid-19. Enhver tillitsvalgt og ansatt skal følge myndighetenes (både sentrale og lokale) anbefalinger ved hver aktivitet i Naturvernforbundet. Smitteforebygging skal være tydelig ved alle aktiviteter og arrangementer i organisasjonens regi.

Aktiviteter som er planlagt som ikke er i tråd med nasjonale og lokale myndigheters anbefaling skal avlyses, inntil det er mulig å gjennomføre disse aktivitetene i tråd med de krav og anbefalinger som til en hver tid er gjeldende.

 

Ved arrangementer, møter og sammenkomster i Naturvernforbundets regi skal leddet som arrangerer:

 1. Sørge for å være oppdatert på lokale og sentrale myndigheters anbefalinger, råd og krav (se www.fhi.no og hjemmesiden til kommunene).
 2. Velge en person som er smittevernansvarlig som har et særlig ansvar for at smitteforebyggende tiltak følges.
 3. Sikre forhåndspåmelding til alle fysiske aktiviteter, arrangementer og møter, slik at man alltid har oversikt over antall deltakere, samt at det er en deltakerliste som gjør det mulig å informere om smitteforebyggende tiltak i forkant.
 4. I invitasjon, på programmet og i all informasjon som sendes ut skal det komme tydelig frem at ingen skal delta på arrangementet dersom de:
  • Har feber og/eller andre symptomer på covid-19 som f.eks. hoste og sår hals.
  • Er i karantene eller isolasjon.
  • Avventer testing for covid-19 eller prøvesvar for covid-19
 5. Et fysisk arrangement skal kun avholdes dersom krav om avstand mellom deltakere til enhver tid kan følges.
 6. På fysiske arrangementer i Naturvernforbundet gjelder:
  • Det skal henges opp oppslag med smittevernråd og instruks for håndvask.
  • Sørge for at det er såpe og tørkepapir tilgjengelig på toaletter og kjøkkenområder.
  • Hånddesinfeksjonsmiddel skal være tilgjengelig i alle fellesområder.
  • Utstyr er personlig, og skal ikke deles mellom deltakere. Alt utstyr som eventuelt deles skal desinfiseres mellom hver person som bruker de.
  • Alle felles kontaktpunkter skal desinfiseres jevnlig.
  • Enhver fysisk kontakt mellom deltakere skal unngås, som for eksempel håndhilsning og klemming.

Dersom dere er usikre eller har spørsmål om smittevern ber vi om at dere kontakter kommunen ved smittevernansvarlig eller kommuneoverlege, eller Folkehelseinstituttet.

 

Anbefalinger for møter og arrangementer: 
På denne siden kan du lese mer om våre anbefalinger til årsmøte, som og er relevant for andre lignende møter. 

På denne siden kan du lese mer om våre anbefalinger for aktiviteter

 

Dersom du har spørsmål vedrørende et arrangement dere skal holde/planlegger i ditt fylkes-/lokallag, ta kontakt med organisasjonsavdelingen på organisasjon@naturvernforbundet.no

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.11.2020