Du er her:

størresterkereorganisasjon

Vedtekter for fylkes- og lokallag

Vil laget deres ha egne vedtekter? Her er forslag til hvordan fylkes- og lokallagsvedtekter kan se ut.

Fylkes- og lokallagene i Naturvernforbundet er underlagt Naturvernforbundets sentrale vedtekter. Det er åpent for at lagene kan vedta egne vedtekter som et supplement til disse. De lokale vedtektene kan endres på fylkes- og lokallagenes årsmøter, mens de sentrale vedtektene kan endres på Naturvernforbundets landsmøter.

Flere fylkes- og lokallag har egne vedtekter i tillegg til de sentrale vedtektene. Her finner dere en mal for hvilke paragrafer som minimum bør være en del av vedtektene. Det er også fullt mulig å vedta flere paragrafer i vedtektene, så lenge de ikke er i strid med Naturvernforbundets sentrale vedtekter.

Mal for vedtekter for fylkes- og lokallag
Naturvernforbundets vedtekter

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.06.2019