2019.01.08 – Budstikka NiBs og Fossum naboutvalgs innspill om Fossumplanen- presseklipp

NiBs og Fossum naboutvalgs innspill om Fossumplanen i Budstikka. NiBs innspill stod på side 3 i avisen og var godt synlig. Du kan lese den her. Steinar Skoglunds innspill fra Fossum naboutvalg stod på debattsidene. Den kan leses her. Fossum planer interesserer mange – Budstikkas omtale av planer – les her. Reaksjonene fra beboere er presentert i innlegget her.