Ake og fuglekassedag på Frønsvollen

Bli med å stelle fuglekassene!

Det er mange fuglekasser rundt vollen, og vi tømmer disse før sesongen. Samtidig fører vi en statistikk over hvor mange reder det er i kassene.

Det kan også bli behov for å reparere kasser, og hvis noen har nye kasser henger vi gjerne opp disse.

akebakke med barn og voksne

Frønsvollen har fantastiske akemuligheter, både ned veien eller ned på vollen på vestsiden (bratt!)

Vi har kjelker og akeberett, dersom du har eget blir hjemveien lett!

Kntaktperson: Bjørn