Aksjon mot overdrevet bruk av veisalt

Bruken av veisalting har eksplodert i Norge og spesielt på Østlandet. Det rapporteres om store skader på skog, innsjøer og drikkevann, vegetasjon, veier, bruer og andre betongkonstruksjoner. Et stort antall kjøretøy, også nyere kjøretøy, har store og dyre rustskader.

En reduksjon i den ekstremt overdrevne bruken av veisalting kan kun gjøres med politiske vedtak i kommune, fylkeskommune og eventuelt på Stortinget. Det arbeides nå med å samle inn minimum 500 underskrifter bak et forslag som skal leveres som innbyggerinitiativ til Akershus fylkeskommune. Personer som er bosatt i en av Akershus sine 22 kommuner kan støtte innbyggerinitiativet ved å signere forslaget (se link lenger ned i artikkelen).

Her finner du informasjon om saken og selve forslaget som skal leveres som innbyggerinitiativ til Akershus fylkesting: http://www.facebook.com/pages/Kraftig-reduksjon-av-veisaltingen-i-Akershus/269570706406963
 

Bor du i Akershus? Støtt opp om forslaget du også! Gi din stemme her: http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=3494
 

For informasjon om veisaltets omfang og skadevirkninger kontakt Glenn Kullberg, e-post: glenn.kullberg@broadpark.no, tlf.: 913 41 966