Ambulerende grønne nabolagskafeer

Det snakkes og skrives mye om klimakrise og tap av biologisk mangfold. Rapporter basert på vitenskapelige kunnskapsoppsummeringer presenteres på løpende bånd. Hvordan overfører vi denne kunnskapen til nabolaget vårt? Hvordan omsettes krisevarsler til lokal handling, her vi bor? Hva kan hver og en av oss gjøre – og hvordan kan vi bedre forstå vår egen rolle i den store omstillingen vi må igjennom for å få ei framtid vi kan leve i?

Naturvernforbundets lokallag har i flere år arrangert «klimakafeer» med praktiske temaer som sykling, dyrking, klesbytte m.m. Vi har hatt besøk fra andre deler av byen, som har latt seg inspirere til å starte noe liknende. 

I Vålerenga bydelshus har de kalt det «Grønne nabolagskafeer», og de fikk støtte fra Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 til å lage et månedlig program i 2019. Sammen fant vi ut at vi kunne ha nytte av å samarbeide om å videreutvikle dette konseptet, gjennom å dele erfaringer, kontaktnettverk osv og dermed gjøre det lettere å arrangere slike kafeer og spre de til flere nabolag. 

Les mer i vår artikkel i Akers Avis Groruddalen og plakat for nabolagskafeen 19. september 2019.