Arbeidet med ny Markalov er startet

Regjeringen annonserte i dag at de har startet arbeidet med en egen lov for Oslomarka. Loven skal sikre Oslomarka for friluftslivet. En stor seier etter mange ti-års motgang for NOA og de andre Markaorganisasjonene.

Lovarbeidet skal skje ganske raskt og være avsluttet i løpet av et par år. Det vil selvsagt bli en drakamp om grenser og restriksjonsnivå, men nå er arbeidet endelig i gang, og vi ser mulighetene for et løft for hele Markasaken.

Følg temaet på MDs nettsider.
Les NOAs krav til den nye loven.