Årsmøte 2. april 2008

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus avholdes i Miljøhuset G9, 6. etg, Grensen 9B, Oslo sentrum onsdag 2. april kl 18.30. Etter vanlige årsmøtesaker bli det foredrag ved forfatterne av boka «Norsk natur -farvel?», Sigmund Hågvar og Bredo Berntsen.

Saker til behandling:
1: Konstituering av årsmøtet 2: Årsberetning for 2007
3: Årsregnskap for 2007
4: Arbeidsprogram for 2008
5: Budsjett for 2008
6: Valg av NOAs styre, valgkomité og revisor (se valgkomiteens innstilling til styre)
7: Forslag fra styret om endring av vedtektenes §4: Tidspunktet for avholdelse av årsmøtet m.m.
8: Eventuelle saker og forslag innkommet i henhold til NOAs vedtekter

Sakspapirene til årsmøtet kan kan printes ut ved å trykke på lenkene angitt over. De kan også skaffes på kontoret.

Alle medlemmer av NOA er velkomne. Foredraget etter årsmøtet er åpent også for ikke-medlemmer.

Hilsen styret i NOA.

Sakspapirer:

Arbeidsprogram 2008

NOA regnskap 2007

NOA budsjett 2008

Vedtektenes P4

Valgkomiteens innstilling 2008