Årsmøte 2012

Årsmøte i Naturvernforbundet i Asker avholdes tirsdag 13.3 kl 1900.

Møtet vil foregå i Villa Hasselbakken, Askerveien 47.

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes oss innen 1.3. 2012 ,
epostadresse: NiA

Sakslisten vil bli sendt ut til medlemmer.


Etter årsmøtet, ca kl 2000, vil det bli åpent møte om samferdsel.

Med bakgrunn i den nye nasjonale transportplanen vil Fagleder Holger Schlaupitz fra Norges Naturvernforbund innlede om befolknings- og trafikkutvikling fram mot 2030.

Med stor befolkningsutvikling, både i Asker og i hele Oslo-området, vil presset på veinettet blir enda større i enn det er i dag, og kravet om utvidelse av hovedveiene vil øke.

  • Hvordan kan man få flere over på buss og bane?
  • Hvordan kan vi få prioritert miljøtiltak i stedet for kapasitetsøkninger?
  • Hvordan henger regionale og lokale planer og løsninger sammen?

Vi vil få høre litt om de overordnede planer og vedtak, og det vil bli mulig å diskutere lokale saker.

Alle velkomne – enkel bevertning.

Arild Jansen