Årsmøte 2015

Møt opp å bli inspirert til å lære mer om bier!

Årsmøtet for Naturvernforbundet i Asker holdes 17.03.2015

Sted: Hasselbakken, Askerveien 47, Asker (ved siden av Venskaben)

Tid: Årsmøte 19 – 20

Åpent møte etter årsmøtet, ca. kl 20:00:

Urban birøkt

Ragna Ribe Jørgensen fra ByBi vil fortelle om bier i byen og birøkt generelt.

Bier har blitt et populært husdyr de siste årene, og det er fullt mulig å holde bier både i byer og i tettbygde strøk, som i Asker.

Bier er helt nødvendige for å bestøve nyttevekster og planter i naturen, og gir i tillegg god og sunn honning. Birøkt er interessant og engasjerende, og NOA har startet egen bigruppe med kube på Frønsvollen.