Årsmøte 2016

Onsdag 17. februar kl. 19.00 arrangerer Naturvernforbundet Oslo sør årsmøte på Skullerudstua. Møtet starter med innledningen «Østmarka – en fortelling i bilder om skogens verdi og eventyrlige turmål» ved Gjermund Andersen, styreleder for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Etter innledningen er det årsmøtesaker og vi legger planer for 2016. Vil du vite mer om hva vi gjør, kom på årsmøte!

På møtet får du høre mer om Østmarkas perler og mulighet til å snakke om hvilke miljøsaker du syns er viktig for bydelene våre. I aktivitetsplanen for 2016 foreslår vi at hovedsakene skal være arbeid med nye naboer og hvordan vi kan få med flere og bidra til integrering av flyktninger gjennom turer og miljøarrangementer. Vi vil jobbe med naturglede og arrangere spennende turer for store og små samtidig som vi jobber med å bevare turområdene i bydelene. I tillegg vil vi arbeide for miljøvennlig byturvikling, spesielt med bedre tilrettelegging for sykkel og hagebruk i byen.

Har du lyst til å være med på laget for et grønnere Oslo sør, har vi plass til flere. Du kan være med som turarrangør eller i sykkelgruppa vår, eller kanskje du har lyst til å sitte i styret. Vårt mål er at alle kan være med enten du bare har tid en gang eller to i året eller om du har mere tid.  Kanskje du kan noe spennende som du kan lære andre?

Papirene til årsmøtet finner du her:

Innkalling

Årsmelding 2015

Regnskap 2015 og budsjett 2016

Akativitetsplan 2016

Forslag til vedtektsendringer