Årsmøte 2020 – onsdag 11. mars på Hasselbakken

Åpent møte ca kl 20.00. Presentasjon om grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype.

Årsmøtet starter kl 19.00

Alle medlemer har fått innkalling og årsberetning på e-post.

Etter årsmøtet, ca kl. 20.00 er det åpent møte:

Opprinnelig foredrag er AVLYST da forderagsholder ikke kan møte.

Det blir en alternativ presentasjon om grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype.

Petter Høistad
Skogbrukssjef og viltansvarlig i Asker kommune

Nye Asker kommune har blitt en kommune med store skogsområder, både skog som kommunen
selv eier, og områder hvor kommunen har forvaltning og veiledningsansvar.
«Marka områdene» brukes av mange grupper både til friluftsliv, trening, beite, jakt og
skogsdrift, samt er leveområder for en rekke dyr og planter. Kommunen skal ivareta alles
interesser og ha tilstrekkelig faglig oversikt til å skjøtte disse områdene på en god måte.

Petter vil snakke om forvaltning av Asker kommunes skoger

  • Friluftsliv og artsmangfold
  • Viltforvaltning
  • Verneområder