Årsmøte 25. mars 2009

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus avholdes i Miljøhuset G9, Grensen 9B, Oslo sentrum 25. mars kl 18.30. Etter vanlige årsmøtesaker blir det foredrag ved professor Mikael Ohlson fra UMB om skog, skogbruk og karbondynamikk.

Saker til behandling:
1: Konstituering av årsmøtet 2: Årsberetning for 2008
3: Årsregnskap for 2008
4: Arbeidsprogram for 2009 5: Budsjett for 2009
6: Valg av styre, valgkomite, revisor, samt 6 representanter fra NOA til årets landsmøte i Naturvernforbundet. Innstilling av medlem og varamedlem til Naturvernforbundets landsstyre 7: Eventuelle saker og forslag innkommet i henhold til NOAs vedtekter

Sakspapirene til årsmøtet kan kan printes ut ved å trykke på lenkene angitt over. De kan også skaffes på kontoret.

NOAs vedtekter, revidert ved årsmøtet 2008, finnes her.

Alle medlemmer av NOA er velkomne. Foredraget etter årsmøtet er åpent også for ikke-medlemmer.

Hilsen styret i NOA.

Sakspapirer:

Årsberetning 2008

NOA regnskap 2008

NOA budsjett 2009

NOA vedtekter, revidert årsmøtet 2008