ÅRSMØTE I NATURVERNFORBUNDET I LØRENSKOG 2017

Tarjei Berg er en ivrig bruker av Østmarka, en glimrende foredragsholder, og har flotte ulvebilder. En god anledning til å få oppdatert informasjon om ulven i Østmarka.

Agenda:

Kl.1900 ÅPENT MØTE OM ULV I ØSTMARKA

Tarjei Berg: Ulv i Østmarka, bilder og historier

Tarjei Berg er en ivrig bruker av Østmarka, en glimrende foredragsholder, og har flotte ulvebilder. En god anledning til å få oppdatert informasjon om ulven i Østmarka.

Etter foredraget spørsmål og diskusjon.

Ca. Kl.2000 Årsmøte

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsmelding 2016 (Vedlegg)
  4. Regnskap  2016 (Legges fram på møtet)
  5. Innkomne uttalelser
  6. Valg av delegat fra lokallaget til ekstraordinært årsmøte i Naturvernforbundet 18.februar 2017
  7. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, revisor og valgkomite. (Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet)

Forslag til  uttalelser  (sak5) sendes Per Flatberg, Doktor Wendts gate 13, 1476 Rasta,
e-post p.Flatberg@gmail.com  innen 30.januar

Styret