Årsmøte i Naturvernforbundet i Lørenskog – 2022

Naturvernforbundet i Lørenskog inviterer til årsmøte og åpent møte. Gjermund Andersen vil også holde foredrag om følgende tema:

Nytt Skogbruk! Skogen er sentral for karbonlagring og ivaretakelse av biologisk mangfold – og er en viktig kilde til god fysisk og psykisk helse for befolkningen. Hvordan vi forvalter og skjøtter skogen har derfor stor betydning for naturvernet. Debatten om skogvern har vart lenge – og vil vare lenge med dagens bevilgninger. Skogen i det «grønne skiftet» er en drakamp mellom intensivering av skogbruket og mer naturnære måter å binde og lagre karbon.