Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordre Follo

Mandag 28. februar er datoen for årsmøtet. Foreløpig planlegger vi med at møtet kan avholdes fysisk, i Kloumannsalen på Waldemarhøy i Ski. Endellg innkalling blir sendt til alle medlemmer senest 2 uker før møtet.

Alle som har betalt kontingent til Naturvernforbundet for foregående år eller for inneværende år innen utgangen av januar, har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.

Har du forslag til årsmøtet kan de sendes til nordrefollo@naturvernforbundet.no

Ønsker du å sitte i styret, eller har du forslag til kandidater kan du sende e-post til valgkomiteen ved Ingrid Nissen ingridnissen@live.no