Årsmøte i Naturvernforbundet i Oslo Vest

Dato: Tirsdag 15. februar 2022
Tid: kl. 19:00
Sted:
Samfunnshus Vest, Rom 3, Røa

Sak 1. Valg av møteleder og referent
Sak 2. Godkjenning av innkalling
Sak 3. Godkjenning av dagsorden – saker til eventuelt
Sak 4. Årsrapport
Årsrapport for 2021 vedlagt
Sak 5. Forslag til aktivitetsplan
Forslag til aktivitetsplan for 2022 vedlagt 
Sak 6. Regnskap og budsjett
Regnskap for 2021 og budsjett for 2022 vedlagt
Sak 7. Valg
Orientering på årsmøtet ved valgkomiteen om valget
Sak 9. Eventuelt

Saker til punkt 8 må formidles til styret
oslovest@naturvernforbundet.no innen 12. februar.

Etter møtet:
Foredrag ved styremedlem og professor i biologi Dag O. Hessen:
«
Liv; universets mest spektakulære oppfinnelse – men hvordan oppsto det?»

Sakspapirer til årsmøte:

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13176807-1644347865/Fylkeslag%20-%20NOA/Lokallag/Oslo%20Vest/DOKUMENTER/Innkalling%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202022%20for%20Naturvernforbundet%20i%20Oslo%20Vest_fin.pdf

Servering.

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen Colin Murphy, styreleder i Naturvernforbundet i Oslo Vest (NOV)
Tlf. 48143588,
murphycolin11@gmail.com