Årsmøte i NOA 2017

Årsmøte i NOA 2017

ÅRSMØTE 2017
I NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS
Det innkalles med dette til NOAs årsmøte 2017, tirsdag 21. mars kl. 18.00.
Årsmøtet finner sted i Miljøhuset, Mariboesgate 8, 5 etg. Oslo
(lokalene til Norges Naturvernforbund).
Årsmøtet er NOAs høyeste organ, og alle medlemmer som har
betalt kontingent for 2017 har møte- og stemmerett.
saksliste 1. Konstituering av møtet
2. Valg av møteleder, referent og underskriver av protokollen
3. Årsberetning for 2016
4. Årsregnskap for 2016
5. Arbeidsprogram for 2017
6. Budsjett for 2017
7. 7. Valg av styreleder, to styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og NOAs valgkomité
Sakspapirene vil bli sendt til lokallagene og Natur og Ungdoms fylkesstyrer,
samt bli lagt ut på www.noa.no senest to uker før årsmøte. Forslag til kandidater
til valg må fremsettes senest en uke før landsmøtet, for øvrig vises det til NOAs vedtekter.
For forslag til valgkomiteen, ta kontakt med Sidsel Selvik (austrheim3@hotmail.com).
For praktiske spørsmål, ta kontakt med maria@noa.no, 22 38 35 20.
For spørsmål til styret, ta kontakt med Gjermund Andersen 952 26 402.
Etter årsmøtet blir det foredrag om Nordmarka Krokskogen
landskapsvernområde ved Gjermund Andersen.
Styret ønsker alle VEL MØTT!