Årsmøte Naturvernforbundet i Nes 2021

Naturvernforbundet i Nes ønsker velkommen til årsmøte i 2021. I år ser vi oss nødt til å innkalle til et årsmøte som vil bli gjennomført digitalt. Vi håper likevel på god deltagelse og ønsker medlemmer velkommen til å delta!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021
NATURVERNFORBUNDET I NES

Naturvernforbundet i Nes ønsker velkommen til årsmøte i 2021.
I år ser vi oss nødt til å innkalle til et årsmøte som vil bli gjennomført digitalt.
Vi håper likevel på god deltagelse og ønsker medlemmer velkommen til å delta!

Tid: Torsdag 28. januar. Kl 18.00
Sted: Zoom videokonferanseplattform. https://zoom.us/j/96868066582 

Av hensyn til smittevern gjennomføres møtet digitalt på videokonferanseplattformen zoom. For veiledning om hvordan installere zoom, se https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/

For tekniske spørsmål eller hjelp, kontakt:
Magnus Storvoll Strømseth, tlf: 902 72 770
Mail: ms@naturvernforbundet.no

For andre spørsmål om møtet, kontakt:
Karin Olsen, tlf: 639 09 390
Epost: nes@naturvernforbundet.no

Plattformen er åpen fra kl 17.30 og da er det om nødvendig hjelp å få!

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
            møteleder:                    Karin Irene Olsen
            referent   :                    Thor Barkvoll
            Protokollunderskrivere:  Arvid Gjæringen
                                               Geir Sjøli

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Sak 3 Årsmelding

Forslag til vedtak:  årsmelding godkjennes

Sak 4 Regnskap
           
Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og vedtas som framlagt.

Sak 6 Valg
Forslag til styre:
               leder:            Karin Irene Olsen
               sekretær:      Thor Barkvoll
               kasserer:       Liv Tove Thorgersen
               styremedlem: Arvid Gjæringen
               styremedlem: Geir Sjøli
               styremedlem: Marie Landmark
               styremedlem: Martin Bjerke

Forslag til valgkomité:    Simen Hansen
Forslag til revisor:          Børge Thinn
Forslag til valg av delegater til årsmøte i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus:
Karin Irene Olsen

Forslag til valg av delegat til NNVs LM: Karin Irene Olsen 

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker


Vel møtt!

Styret i NiN