Årsmøte NNV Oslo sør 2018

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i Naturvernforbundet og er en mulighet til å høre mer om hva vi jobber med og ta opp miljøsaker i vårt område som du er opptatt av.

Møtet starter med en innledning:
Miljøpolitikk for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand

De politiske partiene i bydelene våre er i gang med å lage program for neste kommune- og bydelsvalg. Vi ønsker å gi dem gode innspill til viktige miljøsaker i våre bydeler.

Vi innleder om hvilke saker styret ønsker å løfte frem og du har mulighet til å ta opp saker i ditt nærområde som vi bør ta med. Gode innspill krever lokalkunnskap og vi vil ha hjelp av deg.

Det blir kaffe og enkel servering på møtet.

Sted: Lambertseter bibliotek

Tid: kl 19.00-20.30

Årsmøtepapirene blir lagt ut her etterhvert som de er klare:

Inkalling
Aktivitetsplan 2018
Årsrapport 2017
Regnskap 2017 og budsjett 2018
Vedtekter