Årsmøte NNV Oslo sør 2020

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i Naturvernforbundet Oslo sør (Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand). Du kan høre mer om hva vi jobber med og vi starter møtet med en innledning om hvordan og hvorfor vi kan ta vare på blomsterenger i byen. Biolog Siri Khalsa fra Monark innleder om temaet og hva betyr slåtteenger for det biologiske mangefoldet?

Innledning:

Slåtteenger og biologisk mangfold – hvordan og hvorfor tar vi vare på blomsterenger i byen?

v/Siri Khalsa fra Monark

Siri har vært med på prosjektet med å gjenskape slåtteengen ved Ulsrud t-bane og kan fortelle om erfaringer derfra og hvilke arter som lever der og som vi håper skal komme tilbake med god skjøtsel av engen.

Det blir kaffepause med enkel servering etter innledningen før det avholdes årsmøte i lokallaget til Naturvernforbundet Oslo sør.

Praktisk informasjon:

Tid: tirsdag 3. mars kl. 19.00

Sted: Bøler bibliotek

Ankomst med t-banen nr. 3, gå av på Bøler stasjon

 

Sakspapirer til årsmøte finner du her:

Innkalling

Aktivitetsplan for 2020

Årsmelding for 2019

Regnskap og budsjett