Årsmøte og foredrag om fremmedarter

Årsmøtet for Naturvernforbundet i Nittedal ble holdt 9. mars kl 19.00 på Utheim grendehus. Etter årsmøtet var det foredrag om fremmedarter.

Nitelva, rosespringfrø

Last ned godkjent årsmelding, budsjett og regnskap:

Etter årsmøtet snakket Kristina Bjureke ved Universitetet i Oslo, Botanisk hage, om fremmedarter som blant annet truer Nittedalsnaturen. Eksempler er kjempespringfrø i Nitelva (bildet ovenfor) og kanadagullris (bilde nedenfor). Fremmedartene brer seg i naturen og fortrenger lokale arter. På møtet ble det opplyst at Roaf i Hakadal har opprettet en egen konteiner der du kan kaste fremmedarter som du har fjernet. Plantene blir sendt til forbrenning.

Kanadagullris sprer seg i naturen og fortrenger stedegne planter.

Les mer om bekjempelse av fremmedarter

Kanadagullris (pdf)

Parkslirekne (pdf)

Kjempespringfrø (pdf)

Se liste over fremmedarter hos Norsk botanisk forening