Årsmøteprotokoll

Det ble gjennomført årsmøte på Waldemarhøy mandag 28. februar 2022 kl 1830.  
Det var 9 medlemmer til stede. 

Geir Arne Evje innledet med foredrag om Svalbards flora etter et besøk i 2020

Konstituering

Innkallingen ble godkjent. Det ble bemerket at det ikke var sendt med lenke til sakspapirene verken på hjemmesiden eller utsendt e-post. Dette må vi huske på til neste gang.

Valg av ordstyrer og referent
Ingrid Nissen ble valgt som møteleder og Bjørn Gunnar Ganger som referent. 

Valg av to til å underskrive protokollen

Morten Larsen og Viggo Knutsen ble valgt til å skrive under protokollen.

Styrets beretning

Ble lagt frem på møtet og godkjent.

Regnskap

Ble lagt frem på møtet og godkjent.

Forslag til aktivitetsplan for 2022

Ble lagt frem på møte og vedtatt. 

Forslag til budsjett for 2022

Styrets forslag: På grunn av usikkerheten med smitteverntiltak og gjennomføring av aktivitetsplanen gis det nye styret fullmakt til å utarbeide budsjett til første styremøte.
Styrets forslag ble vedtatt.

Valg 

§ Styre
Valgkomiteen la frem følgende forslag:
Bjørn Ganger, leder

Geir Arne Evje

Stein Kristian Martinsen

Mariella Nora Isabella Filberg Memo

Nils Aarhus
Elisabeth Auten Sethre

Vararepresentant:

Wiggo Knutsen

Enstemmig valgt.

§ Revisor
Valgkomiteen foreslo Erling Bjarkø som ble valgt.

 

§ Valgkomite til styret for 2023
Forslag: Ingrid Nissen som ble valgt.

 

§ Delegater til landsmøte i Naturvernforbundet
Bjørn Ganger ble valgt.

 

§ Delegater til årsmøte i NOA
Bjørn Ganger, Mariella Memo, Geir-Arne Evje, Nils Aarhus og Viggo Knutsen ble valgt.
Frist for innmelding til NOA: 10. mars

Møtet hevet kl 2030

 

Referatet godkjent

 

Morten Larsen                                                                                               Viggo Knutsen