Årsmøtet 2014

Årsmøtet holdes på Hasselbakken 26.03 2014 kl 1900. Etter årsmøtet er det åpent møte, ca. kl 2000.

Aktuelle saker fra Asker kommune

Asker har en ny organisasjon for natur og idrett, og satser på en klarere profil på dette området.Lisbeth Stokke Fjeldly og Bjørn Nordby fra Asker kommune vil orientere om aktuelle tiltak og aktiviteter kommunen har på natur- og miljøsiden.

Lisbeth er virksomhetsleder for den nye Natur og idrettsavdelingen.

Bjørn er miljørådgiver i Kommunalteknisk avdeling

Etter foredraget vil være mulig å stille spørsmål og diskutere saker både innen kommunalteknikk (vei, vann, avløp, avfall) og natur, idrett og friluft.

Les om strømproduksjon fra gassen på Yggeset

Alle velkomne! Enkel bevertning.