Årsmøtet 2018

Årsmøtet holdes på Hasselbakken, Asker sentrum, tirsdag 20. mars kl 1900. Foredrag om registrering av sommerfugler på Brønnøya

Sted: Villa Hasselbakken, Askerveien 47, Asker (ved siden av Venskaben)

Tid: Årsmøte kl 19 – 20. Alle hovedmedlemmer har fått tilsendt innkalling og årsberetning elektronisk eller per post.

Åpent møte etter årsmøtet, ca. kl 20:00:

Brønnøyas sommerfugler

Hallvard Elven UiO Naturhistorisk museum

Hallvard Elven

Hallvard har tatt doktorgrad på biller ved Naturhistorisk museum UiO, og jobber nå ved museet blant annet med registrering av rødlistede insekter.

Brønnøya er en av de rikeste biomangfoldperlene i Oslofjorden. Samtidig er naturverdiene på øya under sterkt press fra mange hold, ikke minst fra utbygging. I 2016 og 2017 utførte Naturhistorisk museum kartlegging av sommerfuglmangfoldet på Brønnøya. Hallvard Elven forteller om hva de fant og ikke fant, og hvordan det står til med naturen på Brønnøya i dag.

Brønnøya i Asker

Alle velkomne! Enkel bevertning.