Årsmøtet 2019

Årsmøtet avholdes torsdag 28.03.2019 på Hasselbakken i Asker

Årsmøtet starter kl 1900

Alle medlemmer vil få tilsendt innkalling og årsmøtepapirer elektronisk før møtet.

Medlemmer som ikke har registrert e-postadresse, eller vil oppdatere den, kan sende melding til NiA

  • Dagsorden
  • Årsberetning for 2018
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Handlingsplan
  • Valg

Etter årsmøtet, ca kl 2000:

«Livet i ulveskogen rett ved Oslo»

Ivar Knai forteller om møter med ulven.

Ivar Knai

Hva skjer når ulven kommer tilbake til våre skoger? 

Hvordan endrer dyrelivet seg? 

Helt siden oppveksten i Sørkedalen på 70-tallet har Ivar Knai villet forstå livet i skogen. Så kom ulven tilbake. Ville alt endre seg? Et nytt kapittel hadde kommet til i pensumet om livet i skogen: – «Livet i ulveskogen». 


Ivar viser bilder og film, forteller om møter med ulvene (noen av opptakene er tidligere vist i NRKs dokumentar «Ulvene kommer»).  Han forteller også om noen tilsynelatende raske og overraskende endringer i en skog med ulv. Egne observasjoner kombineres med funn fra forskningen. 

Som engasjert ulve-venn, men også som jeger og samfunnsviter, blir det kanskje også noen refleksjoner som kaster lys over den betente ulvekonflikten, – en type konflikt som nok vil gjenta seg i ulike varianter i et samfunn som tvinges til endring, – og til naturvern.Alle er velkomne!Enkel servering