AVLYST Kartlegging av slåtteeng ved Ulsrud

Bli med å registrere planter i slåtteeng! Bli med å registrere planter i engen ved Ulsrud i år som i fjor. Vi ser på planter vokser i engen og om det er endringer fra tidligere år som en effekt av slått og skjøtselsarbeid. Oppmøte kl 17 ved Ulsrud t-bane. Påmelding siri@noa.no tlf:46796423.