Båldag på Gruvelihytta

Velkommen til dugnad/båldag søndag 25. september 2016 på Gruvelihytta i hjertet av Romeriksåsene.

Gruvelihytta ligger i Gruvelia, ca 1 km øst for Engelstadvangen. Dette er et familiearangement tilpasset de fleste aldere. Bålet / grillen vil være tent fra kl 1300. Arangementet avsluttes ca kl. 1500.

Ta med mat og drikke gjerne noe som kan grilles og deles. Det blir arangert natursti  med premier til de minste. Kanskje det blir en liten orientering om flaggermustellingene som blir gjort i området hver vinter? Noe dugnad må påregnes. Ta med kart og kompass, og godt fottøy. Vi håper at arangementet kan avsluttes med en fellestur i den gamle eventyrskogen i Gruvelia.

For å komme til Gruvelihytta er det tre/ fire muligheter,

  1. Fra Holter / Eltonåsen kan man kjøre veien helt opp til bommen i nordenden av Storøyungen (husk å betale veiavgift). Parker ved bommen, eller langs veien. Er det fult så kan man ringe Helge Viken på tlf 41311035, så skal vi prøve å finne en løsning. Fra bommen kan man gå vider på veien et lite stykke til den første saueinngjæringen, ta til høyre og nordover. Følg stien nordover til Guriputten, så vest over, litt langs bekken  og opp til gruveåpningen, hytta ligger litt syd for gruveåpningen. 2-3 km fra bommen. Merkene på stien er tatt ned, men det bør være mulig å følge stien.
  2. Fra Nittedal / Hakadal: Jeg har snakket med Nils Thomas Fearnley, vi har fått en spesialtilatelse til denne dugnaden/ båldagen.  Møt opp ved bommen kl. 11.00 for felles inkjøring.  Hiltrud Hemmersbach organiserer dette. Ta kontakt med henne på tlf 988 03 967 / 67 07 95 44, hvis det er porblemer.  Dere må kjøre samlet opp til Hakim og parkere der, ta til høyre langs med Hakimtjern, og følge kjærreveien til Engelstadvangen, der tar man til høyre og følger veien øst over et lite stykke, gå inn på Gruveveien som går nedover mot Sjonken. Følg denne forbi noen svinger og gruveåpninger. Ta til høyre ved en jernstang. Følg stien forbi gruveåpningen og bort til hytta.
  3. Fra Nannestad kan man kjøre inn ved Rustasaga (veiavgift må betales), kjør opp Brattfossbakken og parker ved oppslagstavlene. Gå Gruveveien mot Engelsatdvangen til venstre, og hold til høyre i neste kryss. Gå litt opp i Gruvelia, ta til venstre ved en jernstang og forbi gruveåpningen fram til Gruvelihytta.

Det blir satt opp noen skilt, slik at det skal være lett å finne fram i stikryssene. Facebook side heter: Gruvelia og Engelstadvangens venner .

Husk kamerat kjøring, så sparer man bomavgift, og miljøet

Arrangementet arrangeres av Gruvelia og Engelstadvangensvenner i samarbeide med naturvernforbundet i Nannestad, Nittedal og Oslo sør.

Informasjon om arrangementet: Helge Viken mob tlf: 413 11 035