Ballerud – Johs Faales vei 80-100 – Kleivveien 22 – områderegulering PlanID: 2015030

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) har tidligere, sammen med bl.a. Fortidsminneforeningen, bedt om at utbyggingen på Ballerud skrinlegges.

Dersom den ikke skrinlegges fullstendig, mener vi prinsipielt den bør begrenses til det arealet som allerede er ødelagt av tidligere Ballerud hagesenter, jf. ønsket om at Bærum må sette et mål om arealnøytralitet.

Les våre kommentarer ved å åpne lenken her.