Befaring i Tryvannsåsen 1. september

1. september arrangerer Naturvernforbundet i Oslo Vest befaring i området som Tryvann Vinterpark ønsker å bygge ned med ytterligere alpinanlegg. Befaringen er åpen for alle. Frammøte kl 1700 på parkeringsplassen ved Øvrestertjern.

Vi vandrer en tur i uberørt natur i åsens høyeste partier, som nå er sterkt truet av idretts- og mulige kommunikasjonsanlegg.

Vandringen avsluttes ved Friluftslivets Hus på Frognerseteren, der vi går inn ca. kl. 18.30. Det blir enkel servering og mulighet for en kort debattrunde.

Vi håper å få med representanter fra andre friluftsorganisasjoner, og fra politikerne.

For å ha en viss peiling på antallet som vil delta, er det greit med en påmelding til : Eystein F. Husebye, mob: 905 38 591

Ta på godt fottøy.

Lenke
Se lokallagets innspill til reguleringsforslaget om å utvide Tryvann Vinterpark.
Oppslag om temaet i Dagsavisen

Innspill Tryvann vinterpark