Begrenset høring av kommuneplanens arealdel 2017-2035, saksnr 17/33249

NiBs høringsuttalelse kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2018.02.03.