Bekjempelse av kjempebjørnekjeks i Bærum

Vil du være med å hjelpe oss med å bekjempe kjempebjørnekjeks i Bærum? Vi trenger å opprettholde og helst øke antall medlemmer også i 2022!

Kjempebjørnekjeks er svartelistet. Den er giftig og får du plantesaft på huden og er ute i sollys gir det brannsår-liknende utslett. Planten har også svært stor sprednings-evne da den har mange tusen frø. Det er særlig helsefaren, og at den fortrenger den naturlige norske vegetasjon, som gjør at Bærum Kommune og Naturvern-forbundet i Bærum ønsker å utrydde denne planten.

Vil du være med å hjelpe oss med dette arbeidet er det bra for alle og miljøet.

I 2021 var vi 27 personer på dugnadslista og tilsammen har vi utført 291 timer arbeid. Vi trenger å opprettholde og gjerne øke antall deltakere også i 2022!

Ser du en slik plante bes du kontakte Bærum kommune telefon 902 97 629 eller Naturvernforbundet i Bærum telefon 411 60 593.

Helst på e-post: joran.bjerke@baerum.kommune.no eller osverdru@online.no

Du må da oppgi adresse eller annen informasjon som gjør det mulig for oss å finne planten. Har du mulighet til å ta bilde og legge ved e-posten er det fint.