Bibliotek

NiB har en liste over bøker og andre publikasjoner som kan lånes ut til medlemmene av lokallaget. For lån, vennligst kontakt Zsuzsa Fey på epostadressen zsfey@hotmail.com . TittelForfatter/RedaktørForlag/UtgiverÅr Bekkene i Bærum Kjell Baalsrud Naturvernforbundet i Bærum 2000 Biologi och bosätting Per G. Berg Natur og kultur 1993 Bondens landskap Edman / Hagman Sveriges Natur 1988 Det gjelder vårt livsmiljø Per-Aslak Ertresvåg NKS 1984 Et bidrag til NIVAs historie (1955-1981) Kjell Baalsrud NIVA 1996 Grønne linjer Bredo Berntsen Grøndahl Dreyer 1994 Grønn velferd Støen / Hågvar Kommuneforlaget 1996 Guide til fuglelivet i Oslo & Akershus Dale / Bergan / Andersen / Eie / Stensland Norsk Ornitologisk forening 2001 Jordens tilstand Lester R. Brown Aschehoug 1995 Kolsås-Dælivannområdet Bærum Natur- og Miljøvern / Pedagogisk senter i Bærum kommune 1982 Kvikklaks og teknoburger (sluttrapport lekfolkskonferansen om genmodifisert mat) 1996 Miljøhåndboken, Del 1 Kolbenstvedt / Silborn / Solheim Transport-Økonomisk Institutt 1996 Momenter til en dypere naturvernforståelse Gjermund Andersen Vett&Viten 1990 Nadderud og Vestre Grav Vel Trygve Christensen 1990 Naturligvis Dag Hareide Gyldendal 1996 Norsk natur – farvel? : en illustrert historie Bredo Berntsen / Sigmund Hågvar Unipub 2008 Oslofjorden – vårt nærmiljø Kjell Baalsrud NIVA 1996 Oslo-traktenes geologi Johannes Dons Vett &Viten 1996 Panorama Norge Pål Hermansen Natur og kultur 1994 Restaurering av ängs- och hagmarker Olof Johansson / Pekka Hedin Naturvårdsverket 1995 Snarveier til trivsel – 150 grønne lunger i Bærum Naturvernforbundet i Bærum Naturvernforbundet i Bærum 2008 Strandhugg med Erling Johansen Carlsen / Ihlebæk Valdisholm 1993 Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen Trygve Christensen Ville naboer Bengtsson / Lewander Naturskyddsföreningen 1994 25 år for Oslofjorden Frislid / Madsen / Gundersen / Alnæs Oslofjorden Friluftsråd 1958

Oppdatert 20009.03.20.