Bli en skogvokter!

Skogutvalget i Naturvernforbundet arbeider med å sikre unike skoger i Norge og presse fram et bærekraftig skogbruk. Vi trenger hjelp fra alle som ferdes i skogene!

Til høyre finner du tre veiledere som er laget for å konkretisere arbeidet, slik at lokallag og enkeltpersoner kan engasjere seg. Her kan du finne oppskrifter for hvordan du arbeider for vern av et område du brenner for, hvordan melde inn hogster som er i strid med miljøsertifiseringe, og hvordan du jobber med planer om å plante fremmede treslag. Har du lyst å bli med i nettverket: Ta kontakt med Gjermund Andersen (leder i skogutvalget)