Bli med å finne restene av de gamle gårdsveiene!

Høsten og våren er de fineste tidene for å finne kulturminner i skogen. Når lauvskogen og blåbærlyngen har avkledd seg bladene, blir det mer oversiktelig i skogbunnen, gamle fâr trer tydeligere fram. Helt idéelt for vår skattejakt!

Blir du med? På kartet er det mange gamle gårdsveier. Skal vi få dem kartlagt og sikret for ettertiden, vil vi gjerne ha med flere Marka-entusiaster. Vi deler opp det gamle kartet i egnede ”roder” og så reiser vi ut i grupper og fingår terrenget. Med en liten innsats fra mange, kan vi gjøre en kjempeinnsats for Markas glemte nett av nydelige, lettgåtte gårdsveier – veiene som Asbjørnsen, Bernhard Herre og Lukas finne brukte på sine turer i Marka for 150 år siden.

Les mer:
Bli med på skattejakt i marka

Ta kontakt med
Jens Gram, mobil 92 02 83 13, eller
Gjermund på NOA-kontoret, mobil 95 22 64 02.

Utsnitt av kart fra 1901