Bli med på slått og bekjempelse av fremmede arter på Dronningberget

Dronningberget naturreservat er en av de viktigste kalklindeskogene i landet og inneholder mange svært sjeldne arter. Kanadagullris og russesvalerot er svartelistede planter som sprer seg hurtig og truer naturen i reservatet. På dugnaden rydder vi fremmede arter og slår veikantene rundt reservatet i ca tre timer. 

Ta gjerne med hagehansker. Fint om du gir beskjed om du kommer 🙂

Vi møtes på Frognerkilen bussholdeplass kl 16. 

Kontaktperson: Siri Khalsa på tlf: 46 79 64 23 eller siri@noa.no