Bli med på tur i Ringiåsen i Bærum kommune

Gjennom året 2015 arrangerer NOA en rekke turer. Onsdagskveldsturene er en 2-3 timers tur på ettermiddag/kveldstid onsdager. NOA stiller med turleder som gir deg en god innsikt i områdets kjennetegn og biologiske mangfold. Dette er turer som gir god innsikt i alle sider av naturvern og en dypere kjennskap til Marka og skogen.

Ringsåsen eller Ringiåsen ligger like vest for jordbrukslandskapet på Tanumplatået. Området er  vernet som naturreservat og har rik blandingsskog og eldre naturskog. Ringsås har en rik forekomst av rødlistearter og regnes som nasjonalt verdifull.
Kontakt/turleder: Øivind Grimmer (NOA) tlf. 480 64 391
Utstyr: Klær etter forholdene, godt skotøy, sitteunderlag og termos/niste.
Oppmøte/transport: Onsdag 20.05.2015 kl 18.00 ved parkeringsplassen ved Jordbru skytebane nord for åsen. Buss761 Skui – Sandvika til Arnesenga. Derfra kan en gå opp til Jordbru eller på forhånd avtale henting med turlederen.

Les om Ringiåsen på Kjentmannsmerket.no

Verneregistreringene har en detaljert vurdering av området.