Bli med på tur i Svartskog, Oppegård kommune

Gjennom året 2015 arrangerer NOA en rekke turer. Onsdagskveldsturene er en 2-3 timers tur på ettermiddag/kveldstid onsdager. NOA stiller med turleder som gir deg en god innsikt i områdets kjennetegn og biologiske mangfold. Dette er turer som gir god innsikt i alle sider av naturvern og en dypere kjennskap til Marka og skogen.

Området rundt Oppegård kirken er et egenartet natur-og kulturlandskap med edelløvtrær og eikeskogsholt. Svartskog landskapsvernområde har 128 eiker som oppfyller kravene til naturtype hul eik.
En tur med stor variasjon, fra platået med hagemarkskog, jordbrukslandskap, åkerholmer, til vekslende skogstyper i lia ned mot Bunnefjorden.
Utstyr: Noe ulendt terreng. Godt fottøy. Ta med niste til en pause nede ved fjorden.
Turleder: Øyvin Berntzen, leder i Gerdarudin, en forening til vern av Svartskog.
Kontakt:  Helene
Varighet: 2-3 timer.
Oppmøte: Oppegård Kirke på Svartskog kl 18.00

Møt også opp på vårblomstringstur til Svartskog