Bli med til Svindal-Fjellsrud ravinen

Om kvelden mandag 22. mai 2017 besøker vi ravinedalen på Fjellsrud i Gansdalen i Fet. Raviner er en truet naturtype og det er en spesiell opplevelse å være inne i denne frodige naturen. Raviner huser som regel mange spesielle og ofte sjeldne arter. Vi har med oss fagfolk som kan hjelpe oss med å finne mer ut av hva vi ser.

Ravinedalen på Fjellsrud har kvaliteter som gjør at den kan klassifiseres som svært viktig (A verdi). Det er ikke så mange slike raviner igjen, fordi veldig mange har blitt fylt igjen på grunn av bakkeplanering, oppfylling, skredsikring, vegbygging etc.  Det er nå planer om massedeponi i Fjellsrudravina, noe Naturvernforbundet går imot.

Møt opp på Svingen holdeplass mandag 22. mai kl. 17.30. Hvis du kommer med tog (17.04 retning Kongsvinger fra Oslo S) kan du sitte på med en av bilene til Gansdalen/ Fjellsrud. Vi kommer tilbake til Svingen senest kl. 21.30, slik at det er mulig å ta tog tilbake til Oslo S.