Bli med ut i naturen

I sommer kan du bli med på tur ut i naturen for å se på villblomster, være med fremmedartsdugnad eller florakartlegging, eller hva med et slåttekurs?

Torsdag 10. juni, kl. 18.00 – 21.00 Slåttedag på Langhus
Slåttedugnad – skjøtsel av eng. På ei eng ved Langhus stasjon, vokser den rødlistede skjermplanten krusfrø Selinum carvifolia som er truet på grunn av gjengroing. Denne planten skal vi forsøke å ta vare på ved å slå denne enga. Vi skal slå med ljåer som vi stiller med, men ta gjerne med hekk- eller greinsaks og rive! Husk arbeidshansker! Det blir slåttegrøt i Langhus kirke til de som deltar!
Vi ønsker påmelding slik at vi vet hvor mye mat vi skal lage.

Oppmøte: Langhus stasjon.
Kollektivtransport: Tog eller buss til Langhus stasjon
Parkering: Langhus stasjon

Påmelding til dugnadsleder Geir Arne Evje, tlf. 97 68 29 09, senest onsdag 9. juni.
Dugnaden gjennomføres i samarbeid mellom Norsk Botanisk Forening, Langhus kirke, Lokal Agenda 21-forumet i Ski, Lions Club Langhus og Siggerud, Naturvernforbundet i Nordre Follo
 

Søndag 20. juni kl 12-15 – Villblomstens dag, Svartskogrunde
Turleder: Bjørn Gunnar Ganger.
Oppmøte: Parkeringsplass ved Oppegård kirke kl 1200

Vi går fra Oppegård kirke sørover gjennom kulturlandskapet til Sjødal gård, derfra gjennom landskapsvernområdet Trolldalen ned til Sjødalstrand hvor vi ser på strandfloraen. Så følger vi veien langs stranda og ser på lokalitet for harmannstarr før vi tar skogsstien opp gjennom Svartskog landskapsvernområde tilbake til parkeringsplassen. De som ikke vil ta turen gjennom skogen, kan fortsette videre langs veien.

Det er dårlig med offentlig transport til Svartskog, så vi må satse på bil, gjerne kameratkjøring, og sykkel.
Ta med matpakke – det blir spisepause på Sjødalstrand.
 

Søndag 20. juni kl. 13-16 – Villblomstenes dag, Langhus
Mot Stallerud. Oppmøte Haugjordet ungdomsskole kl. 13.00.
Turleder: Geir Arne Evje, tlf. 97 68 29 09

Varighet ca. 3 timer. Vi går til Stallerud, samme vei tilbake. Ta med litt å spise – det blir spisepause ved speiderhytta på Stallerud. Enkel tur som kan gjennomføres med rullestol. 

Parkering ved ungdomsskolen.
Offentlig transport: Tog (linje L2) til Vevelstad stasjon, Buss 510 fra Vevelstad stasjon til Kløversvingen (mot Bøleråsen), ca. 5 minutter å gå til Haugjordet ungdomsskole.
 

Tirsdag 22. juni kl. 16.00 Floravokter-tur fra Hebekk i Ski til Nøstvet i Ås
Vi ser på og vurderer lokaliteter for rankstarr Carex acutiformis (VU) ved Hebekk, bakkemaure Galium sterneri (NT) ved Tallaksrud og dragehode Dracocephalum ruyschiana (VU) ved Nøstvet.

Turen går på gode turveier og stier i lett terreng, men turen er ca. 4 km en vei – altså 8 km fram og tilbake. På rankstarr-forekomsten kan det være vått, avhengig av hvor mye nedbør det har vært i forkant, så det kan være lurt å ha med støvler hvis det har vært regn på forhånd, og hvis man vil se nærmere på plantene. Ta med matpakke og drikke for pause underveis.

Oppmøte, parkering: Hebekkskogen barnehage, Fjellklangveien 1, Hebekk ved Ski.
Offentlig transport: Tog til Ski, derfra ca. 1,4 km å gå til Fjellklangveien 1. Vil du ha transport fra Ski stasjon til oppmøtested? Kontakt turleder.

Turleder: Geir Arne Evje, 97 68 29 09


Torsdag 24. juni-søndag 27. juni  Florakartlegging Nordre Follo og Lørenskog/Rælingen
To dager kartlegging i Nordre Follo, i skog og myrområder i de nordre delene av kommunen. Vi skal oppsøke en lokalitet for en mulig smalmarihånd, som ble observert under kartleggingen i fjor, men som på det tidspunktet ikke var mulig å bestemme. To dager kartlegging i områdene ved Styggvannet, Østbyputten, Blåtjern og Ramstadslottet i Lørenskog og Rælingen. 

Kartleggingsleder: Geir Arne Evje, 97 68 29 09

Nærmere informasjon om opplegg og detaljer blir sendt ut senere på epost, webside og facebook.


Tirsdag 29. juni kl. 17.00 – Myrvandring på Langhus, Nordre Follo
Vi går på Nordre Lauvåsmyra og Bukkestimyra. I 2020 var det en eventyrlig blomstring av flekkmarihånd Dactylorhiza maculata på Nordre Lauvåsmyra, og vi håper at det blir like fint i 2021. Her ble legevintergrønn Pyrola rotundifolia registrert på 1990-tallet, og vi håper å finne den igjen. På Bukkestimyra ble breimyrull Eriophorum latifolium funnet i 2020 – kanskje gjør vi andre interessante funn der i år?

Lett tur, men vått – vanntett fottøy er nødvendig.

Oppmøte: Bøleråsen, parkeringsplass ved enden av bilvei, nær endeholdeplass for buss
Offentlig transport: Tog (rute L2) fra Oslo S kl. 16:05 til Vevelstad stasjon kl. 16:31, derfra buss 510 (retning Bøleråsen) kl. 16:38, ankomst Bøleråsen (endeholdeplass) kl. 16:49

Det blir servering av kake, kaffe og te ved rasteplassen ved Bukkestitjern. I tilfelle dårlig vær blir serveringen hjemme hos Geir Arne etter turen.

Obligatorisk påmelding senest søndag 27. juni, slik at turleder vet hvor mye kake, kaffe og te som må tas med.

Turleder: Geir Arne Evje, 97 68 29 09

Mandag 26. juli kl. 17.05 – krusfrø på Langhus
Nå blomstrer krusfrø Selinum carvifolia! Ikke mange vet hvordan krusfrø ser ut. På ei eng på Langhus har vi slått i to år. Vi ser hvordan krusfrøplantene har det. 

Oppmøte: Langhus stasjon
Offentlig transport: Tog (rute L2) fra Oslo S kl. 16:35 til Langhus stasjon kl. 17:03

Turleder: Geir Arne Evje (97 68 29 09)

Onsdag 28. juli kl. 17.00 – myggblom i Nordre Follo
Vi ser etter den sjeldne orkidéen myggblom Hammarbya paludosa på et par myrer i nærheten av Langhus.

Vi skal gå i vått terreng, så støvler er nødvendig

Oppmøte: Bøleråsen, parkeringsplass ved enden av bilvei, nær endeholdeplass for buss
Offentlig transport: Tog (rute L2) fra Oslo S kl. 16:05 til Vevelstad stasjon kl. 16:31, derfra buss 510 (retning Bøleråsen) kl. 16:38, ankomst Bøleråsen (endeholdeplass) kl. 16:49

Turleder: Geir Arne Evje (97 68 29 09)

Torsdag 19. august, kl. 18.00 – 21.00 Slåttedag på Langhus
Slåttedugnad – skjøtsel av eng. På ei eng ved Langhus stasjon, vokser den rødlistede skjermplanten krusfrø Selinum carvifolia som er truet på grunn av gjengroing. Vi skal slå med ljåer som vi stiller med, men ta gjerne med hekk- eller greinsaks og rive! Husk arbeidshansker! Det blir bevertning etter dugnaden til de som deltar! Obligatorisk påmelding.

Oppmøte: Langhus stasjon.
Kollektivtransport: Tog eller buss til Langhus stasjon
Parkering: Langhus stasjon

Påmelding til dugnadsleder Geir Arne Evje, tlf. 97 68 29 09, senest onsdag 18. august.
Dugnaden gjennomføres i samarbeid mellom Norsk Botanisk Forening, Langhus kirke, Lokal Agenda 21-forumet i Ski, Lions Club Langhus og Siggerud, Naturvernforbundet i Nordre Follo
 

Søndag 22.08, kl. 13.00: Langhus, Nordre Follo – Fremmedartsdugnad
Lukedugnad av kanadagullris Solidago canadensis. Denne fremmedarten er i ferd med å spre seg til stadig nye områder på Langhus, der den fortrenger den naturlige floraen.

Vi stiller med søppelsekker til å ha avfallet i. Ta med egne arbeidshansker/hagehansker!
Det blir matservering til de frammøtte etter dugnaden, fra 16.00. 

Oppmøtested: Langhuset
Parkering: Vevelstad stasjon
Offentlig transport:
Fra Oslo: lokaltog (rute L2 mot Ski) til Vevelstad stasjon, 6-7 minutter å gå videre til Langhus kirke.
Fra Ski: buss 510 (mot Bøleråsen) til Langhus senter, 2 minutter å gå til Langhus kirke.

OBLIGATORISK PÅMELDING til dugnadsleder senest lørdag 21.08 kl 14.00.

Dugnadsleder: Geir Arne Evje, tlf. 97 68 29 09, epost garev[at]online.no.

Dugnaden er et samarbeid mellom Langhus kirke, Norsk Botanisk Forening – Østlandsavdelingen, Lokal Agenda 21-forumet i Ski

Onsdag 1. september kl. 17.00 – floravoktertur til Snipetjern i Nordre Follo
Ved Snipetjern ved Taraldrud i Nordre Follo vokser vasstelg Dryopteris cristata. Vi besøker lokaliteten, vurderer tilstand for plantene og eventuelle trusler.

Turleder: Geir Arne Evje (97 68 29 09)

Oppmøte: Parkeringsplass ved Sofiemyr stadion kl. 17.00
Offentlig transport: Buss til Ødegården busstopp, som er ved Sofiemyr stadion

Vått terreng – gummistøvler er nødvendig.