Bli med ut i naturen

I høst kan du bli med på tur ut i naturen for å være med slåttedag, fremmedartsdugnad eller florakartlegging. OBS! Ny dato for slåttedugnad: 30.8.

Torsdag 30. august, kl. 18.00 – 21.00 Slåttedag på Langhus
Slåttedugnad – skjøtsel av eng. På ei eng ved Langhus stasjon, vokser den rødlistede skjermplanten krusfrø Selinum carvifolia som er truet på grunn av gjengroing. Vi skal slå med ljåer som vi stiller med, men ta gjerne med hekk- eller greinsaks og rive! Husk arbeidshansker! Det blir bevertning etter dugnaden til de som deltar! Obligatorisk påmelding.

Oppmøte: Langhus stasjon.
Kollektivtransport: Tog eller buss til Langhus stasjon
Parkering: Langhus stasjon

Påmelding til dugnadsleder Geir Arne Evje, tlf. 97 68 29 09, senest mandag 30. august kl.1 200.

Påmelding i lenken her
Dugnaden gjennomføres i samarbeid mellom Norsk Botanisk Forening, Langhus kirke, Lokal Agenda 21-forumet i Ski, Lions Club Langhus og Siggerud, Naturvernforbundet i Nordre Follo

Søndag 22.08, kl. 13.00: Langhus, Nordre Follo – Fremmedartsdugnad
Lukedugnad av kanadagullris Solidago canadensis. Denne fremmedarten er i ferd med å spre seg til stadig nye områder på Langhus, der den fortrenger den naturlige floraen.

Vi stiller med søppelsekker til å ha avfallet i. Ta med egne arbeidshansker/hagehansker!
Det blir matservering til de frammøtte etter dugnaden, fra 16.00. 

Oppmøtested: Langhuset
Parkering: Vevelstad stasjon
Offentlig transport:
Fra Oslo: lokaltog (rute L2 mot Ski) til Vevelstad stasjon, 6-7 minutter å gå videre til Langhus kirke.
Fra Ski: buss 510 (mot Bøleråsen) til Langhus senter, 2 minutter å gå til Langhus kirke.

OBLIGATORISK PÅMELDING til dugnadsleder senest lørdag 21.08 kl 14.00.
Påmelding i lenken her

Dugnadsleder: Geir Arne Evje, tlf. 97 68 29 09, epost garev[at]online.no.

Dugnaden er et samarbeid mellom Langhus kirke, Norsk Botanisk Forening – Østlandsavdelingen, Lokal Agenda 21-forumet i Ski


Onsdag 1. september kl. 17.00 – floravoktertur til Snipetjern i Nordre Follo
Ved Snipetjern ved Taraldrud i Nordre Follo vokser vasstelg Dryopteris cristata. Vi besøker lokaliteten, vurderer tilstand for plantene og eventuelle trusler.

Turleder: Geir Arne Evje (97 68 29 09)

Oppmøte: Parkeringsplass ved Sofiemyr stadion kl. 17.00
Offentlig transport: Buss til Ødegården busstopp, som er ved Sofiemyr stadion

Vått terreng – gummistøvler er nødvendig.