Blomster og bier og hager – innspill publisert i Budstikka 12. mars 2018

NiBs styremedlem Bjørg Petra Brekke har skrevet et utmerket innspill i Budstikka – det kan leses her.

NiB har i tillegg kommet med to innspill til Bærum kommune om to konkrete områder for etablering av blomsterenger. Du kan lese om våre innspill her.

Oppdatert 2018.06.26.