Blomstervandring ved Holmen og Syverstadbråten i Asker

Villblomstens dag: Bli med Botanisk forening på vandring i edelløvskogen i Grønlia og se NiAs slåtteng på Syverstadbråten

Turen arrangeres av Botanisk forening. Se detaljer om arrangementet.