Boklansering i Litteraturhuset tirsdag 13. desember

Boka NORSK URSKOG OG GAMMELSKOG presenteres i Litteraturhusets sal Wergeland tirsdag 13. desember kl. 15.00 – 16.30. Presentasjonen er åpen for alle. Praktverk om gammelskogens verdier og truslene mot dem. Boka blir «pensum» for alle som vil mene noe om skogvern i tiden som kommer!