Boklansering

Vel møtt til boklansering: Ravinene – Østlandets jungel.

Naturvernforbundet i Skedsmo inviterer til boklansering i forbindelse med utgivelsen av boka til Sverre Solberg: Ravinene – Østlandets jungel. 

Tid og sted: Torsdag 14. november 2019, bestyrerboligen på Huseby gård, Skedsmokorset. Bokpresentasjon med lyd og bilder starter kl 19.

Boka tar for seg alle sider av det landskapet som engang særpreget Romerike og som i dag står på rødlista over truede naturtyper. Hva er en ravine? Hva skal vi med dem? Mange spørsmål melder seg, og en del av dem får du svar på her.

Vel møtt til medlemmer og andre! Gratis inngang, enkel servering.