Boligprosjektet på Godthaab – en svært dårlig idé

Debattinnlegg i Budstikka den 12.oktober av Kari Balke Øiseth og Finn Otto Kvilum, styreleder og styremedlem, Naturvernforbundet i Bærum.
Lest Innlegget ved å åpne lenken her.